Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 243m2 đất tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý
(30/03/2017 15:06:26)
Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 243m2 đất tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý

608.docx