Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long thuê đất tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít
(30/03/2017 15:10:29)
Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long thuê đất tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít

603.docx