Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 873,2m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cho UBND huyện Long Hồ quản lý
(30/03/2017 15:13:50)
Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 873,2m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cho UBND huyện Long Hồ quản lý

565.docx