Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 873,2m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ
(30/03/2017 15:16:16)
Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 873,2m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

564.docx