Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 1.483,6m2 đất tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân cho Trường Tiểu học Thành Trung A, huyện Bình Tân
(30/03/2017 15:17:45)
Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 1.483,6m2 đất tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân cho Trường Tiểu học Thành Trung A, huyện Bình Tân

567.docx