Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 1.483,6m2 đất tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân
(30/03/2017 15:33:11)
Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 1.483,6m2 đất tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân

566.docx