Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Trung tâm Giám định Y khoa tỉ
(30/03/2017 15:47:24)
Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Long

540.docx