Quyết định số 529/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 125m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cho UBND huyện Long Hồ quản lý
(30/03/2017 15:50:54)
Quyết định số 529/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 125m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cho UBND huyện Long Hồ quản lý

529.docx