Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 125m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ
(30/03/2017 15:52:18)
Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 125m2 đất tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

528.docx