Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 933,8m2 đất tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân cho Trường mẫu giáo Sơn Ca, xã Tân Lược, huyện Bình Tân
(30/03/2017 15:55:33)
Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 933,8m2 đất tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân cho Trường mẫu giáo Sơn Ca, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

520.docx