Quyết định số 606/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 14.099,4m2 đất tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long quản lý
(30/03/2017 15:57:23)
Quyết định số 606/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 14.099,4m2 đất tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long quản lý

606.docx