Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng do thu hồi đất bởi công trình xây dựng Nhà Văn
(05/04/2017 10:23:14)
Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng do thu hồi đất bởi công trình xây dựng Nhà Văn hóa – Thể thao cụm ấp Mỹ Điền – Cái Cạn 1, tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

658.docx