Thông báo số 11/TB-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND huyện Long Hồ, Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ
(20/04/2017 15:04:10)
Thông báo số 11/TB-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND huyện Long Hồ, Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

11.docx