Quyết định số 2572/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ
(21/04/2017 14:39:17)
Quyết định số 2572/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

2572.pdf