Thành phố Vĩnh Long

   Nằm ở khu vực trung tâm của đồng bằng Sông Cửu Long, giữa sông Tiền và sông Hậu, Vĩnh Long có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Những người Việt đầu tiên đến khai phá vùng đất mới phương Nam trước khi chế độ phong kiến thiết lập cai trị. Qua một thời gian dài, phạm vi và diện mạo của địa bàn khai phá được mở rộng hơn và ngày càng có những thay đổi đáng kể.

Năm 1689, khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, toàn bộ vùng đất mới phương Nam chính thức trở thành một đơn vị hành chính mang tên Gia Định phủ.

 Huyện Long Hồ

  

 �Long Hồ là một trong bảy Huyện - Thị của tỉnh Vĩnh Long, diện tích tự nhiên 19.298 ha, thời điểm 31/ 12/ 2005 dân số là 33.593 hộ với 154.454 người (có 97.042 nữ), mật độ phân bố 800 người/ km2, dân số thành thị chiếm khoảng 5,8%, nông thôn chiếm khoảng 94,2%, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,15%.Huyện chia làm 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 xã và 01 thị trấn (trong đó có 04 xã cù lao), tổng cộng 117 ấp-khóm, phần lớn cơ quan ban ngành huyện đặt tại Trung tâm Thị trấn Long Hồ (Khóm 5, Khóm 1 và Khóm 2); Lao động làm việc trong khu vực nhà nước là 2.196 người, làm việc trong các ngành kinh tế 82.887 người.

 Huyện Mang Thít

  Mang Thít có diện tích tự nhiên 15.769ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp là 12.032ha), dân số (thời điểm 31/12/2005) là 22.118 hộ với 103.573 người (có 53.184 nữ), mật độ phân bố 654 người/ km2, dân số thành thị chiếm khoảng 4,21%, nông thôn chiếm khoảng 95,79%, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 11,37%.

 Huyện Tam Bình

Năm 2006 về sản xuất Nông nghiệp trong toàn ngành đạt 793.827 triệu đồng, tăng 6,7% so kế hoạch, về Công nghiệp - TTCN và xây dựng tăng 10,65% so kế hoạch, phát triển mới thêm 59 cơ sở sản xuất nâng tổng số 698 cơ sở và 10 doanh nghiệp. Tam bình là huyện có địa hình thuận lợi cho sự hpá triển nhiều ngành nghề nên đời sống của nhân dân huyện Tam Bình đang từng bước được cải thiện và nỗ lực hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là không còn hộ nghèo vào năm 2010.

 Huyện Bình Minh

Huyện có diện tích tự nhiên 242,1 km2. Dân số trung bình 179.301 người với 39.265 hộ. Trong đó: dân cư thành thị 23.575 người, chiếm 13,14%; nông thôn 155.725 người, chiếm 86,86%. Về địa giới hành chánh, huyện có 16 xã, 1 thị trấn; 127 ấp, 9 khóm.

 Huyện Vũng Liêm

 �Vũng Liêm nằm giữa 02 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, cách thị xã Vĩnh Long 35 km, cách thị xã Trà Vinh 30 km, và cách thành phố Hồ Chí Minh 175 km. Phía Bắc giáp huyện Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long), phía Đông - Bắc giáp tỉnh Bến Tre, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long). Tổng diện tích tự nhiên 294 km2. Dân số chung đến năm 2006 là 179.949 người, mật độ dân số trung bình 611 người/km2. Toàn huyện có 19 xã, 01 thị trấn và 168 ấp - khóm.

 Huyện Trà Ôn
 Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Long tỷ lệ 1:300.000

Web site các đơn vị trong tỉnh

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội
Tra cứu các Cơ sở dữ liệu Tra cứu các Cơ sở dữ liệu

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Thăm dò ý kiến bạn đọc
Việc công khai các Thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực Tư pháp, đất đai, quy hoạch, tài chính, thuế, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, cải cách hành chính,... trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các anh ( chị ) thì ?

Gửi điều tra  Xem kết quả