Trường trung cấp Nghề Vĩnh Long

Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 4209/2001/QĐ.UB, ngày 19/12/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất được sắp xếp lại và bổ sung đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước hiện hành về hệ thống các cơ sở dạy nghề với quy mô đào tạo hệ trung cấp nghề là 1.000 học sinh tuyển mới/năm:

    - Tên trường: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VĨNH LONG

    - Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ I A, Ấp phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

    Cơ sở 2 : 51 E, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TX Vĩnh Long

    - Điện thoại: 070960123 - 070960299

    - FAX : 070960566

    - Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Lao động Thương binh và XH tỉnh Vĩnh Long.

    Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long là:

1/ Chức năng:

Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật, có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp và các trình độ đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá các ngành các lĩnh vực ở địa phương và tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động.

2/ Nhiệm vụ :

2.1. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp có trình độ trung cấp nghề và các trình độ thấp hơn theo chương trình hệ đào tạo chính quy và hệ đào tạo thường xuyên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào tạo chính quy; liên kết với các trường trong khu vực để đào tạo các nghề và các trình độ nghề cao hơn mà trường không có chức năng đào tạo.

2.2. Căn cứ nhu cầu và năng lực đào tạo, xây dựng các kế hoạch, chương trình  đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ thuật, nhân viên  nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp trong từng năm, từng thời kỳ :

- Xây dựng chương trình đào  tạo nghề trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn theo qui định của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội ; tổ chức thực hiện khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ thuật, nhân viên  nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;   

- Tổ chức biên soạn và duyệt tài liệu, giáo trình dạy nghề trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập;

2.3. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo qui định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2.4. Thực hiện công tác tuyển sinh, giáo dục và quản lý học sinh; phối hợp với gia đình học sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

2.5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình đào tạo nghề;

2.6. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên;

2.7. Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị, các tài sản khác và tài chính theo qui định của pháp luật;

2.8. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho dạy nghề; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo qui định của pháp luật ;

2.9. Liên kết các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề;

2.10. Tư vấn về học nghề và việc làm cho học sinh;

2.11. Tham gia phổ cập nghề cho người lao động; phối hợp làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông;

2.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên;

2.13. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.

3. Bộ máy tổ chức

Ban giám hiệu:

    - 01 Hiệu Trưởng.

    - 02 Phó hiệu trưởng.          

Các phòng chức năng:

    a- Phòng đào tạo.

    b- Phòng hành chính - tổ chức.

    c- Phòng tài chính - kế toán.

    d- Phòng quản trị - vật tư.

    e- Phòng công tác học sinh ( Phòng quản sinh).

Các khoa bộ môn:

    a- Khoa cơ khí ( gồm các nghề: cơ khí cắt gọt, động lực, kỹ nghệ sắt...)

    b- khoa điện tử - tin học( gồm các nghề:điện tử và tin học...)

    c- Khoa điện ( gồm các nghề: Điện công nghiệp, điện dân dụng, điện lạnh...).

    d- Khoa nông nghiệp ( gồm các nghề:trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thuỷ sản...).

    e- Khoa giao thông vận tải (Gồm các nghề: lái máy thi công cơ giới, xe chuyên dùng;lái xe ô tô, mô tô; thuyền trưởng, máy trưởng tàu sông hạng 3 và các chứng chỉ chuyên môn )

    f- Khoa giáo dục phổ thông.(Bao gồm các giáo viên dạy các môn giáo dục phổ thông và các môn chung: Toán, vật lý, hoá học, sinh vật, văn - tiếng Việt, ngoại ngữ, tin học, chính tri, pháp luật).

Các tổ bộ môn: Trực thuộc các khoa chuyên môn.

Các lớp học sinh:

Hội đồng trường:

Các hội đồng tư vấn:

    - Hội đồng đào tạo.

    - Hội đồng thẩm định chương trình - giáo trình.

    - Hội đồng khen thưởng - kỹ luật.

    - Hội đồng tuyển dụng và nâng lương.

    - Các hội đồng khác tuỳ tình hình cụ thể.

Các bộ phận phục vụ khác:

    Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể, trường đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của Nhà nước.

 Trụ sở làm việc UBND tỉnh
Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Website

Trang tin điện tử Chính Phủ

Trang tin điện tử Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh