Thông báo ngắt điện - tỉnh Vĩnh Long
Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện từ ngày 12/12-18/12/2012

 Do có nhu cầu công tác trên đường dây, Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện các khu vực.

 Xem Chi tiết...

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Thông tin Cần biết Thông tin Cần biết
Công báo Tỉnh Vĩnh Long

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long