Thứ Hai, 19/08/2019 4:40:57 SA
Quyết định số 1267/QĐ-UBND, ngày 27/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho Trung tâm thẩm định kiểm định công trình giao thông vận tải thuê 571,5 m2 đất tại phường 2, thành phố Vĩnh Long
(30/05/2019 14:31:33)
1267qd_signed.pdf