Thứ Sáu, 23/08/2019 1:19:35 SA
Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình do Trạm y tế xã Long Phú quản lý
(30/05/2019 14:32:36)
1272qd_signed.pdf