Thứ Sáu, 23/08/2019 1:37:38 SA
Quyết định số 1273/QĐ-UBND, ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý
(30/05/2019 14:33:37)
1273qd_signed.pdf