Thứ Hai, 19/08/2019 4:36:50 SA
Quyết định số 1274/QĐ-UBND, ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi diện tích 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ do Trường Trung học cơ sở Đồng Phú quản lý
(30/05/2019 14:34:35)
1274qd_signed.pdf