Thứ Sáu, 23/08/2019 1:15:40 SA
Quyết định số 1275/QĐ-UBND, ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Đồng Phú A quản lý, sử dụng
(30/05/2019 14:35:30)
1275qd_signed.pdf