Thứ Sáu, 23/08/2019 1:18:21 SA
Quyết định số 1308/QĐ-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi diện tích 1.527,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân do Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Thảnh quản lý
(31/05/2019 09:08:39)
1308qd_signed.pdf