Thứ Sáu, 23/08/2019 1:20:11 SA
Quyết định số 1309/QĐ-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 3.241,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A quản lý
(31/05/2019 09:10:42)
1309qd_signed.pdf