Thứ Sáu, 23/08/2019 1:42:05 SA
Quyết định số 1310/QĐ-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 3.999m2 đất tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ cho Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ quản lý, sử dụng
(31/05/2019 09:12:42)
1310qd_signed.pdf