Thứ Sáu, 23/08/2019 1:16:02 SA
Quyết định số 1318/QĐ-UBND, ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân do Trường Tiểu học Tân Bình C quản lý
(31/05/2019 16:41:49)
1318qd_signed.pdf