Thứ Sáu, 23/08/2019 1:18:33 SA
Quyết định số 1319/QĐ-UBND, ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân cho Trường Mẫu giáo Hướng Dương quản lý
(31/05/2019 16:42:42)
1319qd_signed.pdf