Thứ Sáu, 23/08/2019 1:43:02 SA
Thông báo thu hồi đất số 23/QĐ-UBND, ngày 20/03/2019 của UBND huyện Long Hồ để thực hiện công trình Tuyến đường từ Đập Ba Nhân đến giáp Quốc lộ 53, khóm 2, thị trấn Long Hồ. Hạng mục: Xây dựng mới
(03/06/2019 09:31:57)
1-15t3 Thu hồi tach đất thửa 113, tờ bđ 20-thực hiện Ctr Tuyen duong tu dap Ba Nhan den giap QL53.docx