Thứ Sáu, 23/08/2019 1:32:31 SA
Quyết định số 1344/QĐ-UBND, ngày 04/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao diện tích 4.889,5m2 , tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình cho Trường Mầm non Cái Ngang, và giao diện tích 7,4m2...
(05/06/2019 09:36:50)
1344qd_signed.pdf