Thứ Sáu, 23/08/2019 1:18:46 SA
Quyết định số 1493/QĐ-UBND, ngày 10/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long thuê đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
(12/06/2019 16:30:07)
1493qd_signed.pdf