Thứ Sáu, 23/08/2019 1:22:34 SA
Quyết định số 1525/QĐ-UBND, ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
(12/06/2019 16:33:04)
1525qd_signed.pdf