Thứ Sáu, 23/08/2019 1:12:45 SA
Quyết định số 1526/QĐ-UBND, ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 2.482,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
(12/06/2019 16:36:10)
1526qd_signed.pdf