Thứ Sáu, 23/08/2019 1:14:35 SA
Quyết định số 1527/QĐ-UBND, ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 3.000m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho Chùa Vĩnh Đức
(12/06/2019 16:37:49)
1527qd_signed.pdf