Thứ Hai, 19/08/2019 4:40:24 SA
Quyết định số 1528/QĐ-UBND, ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 1.526,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
(12/06/2019 16:39:01)
1528qd_signed.pdf