Thứ Sáu, 23/08/2019 1:18:39 SA
Quyết định số 1537/QĐ-UBND, ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 388,9m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Trường Mẫu giáo Măng Non 1
(21/06/2019 14:08:58)
1537qd_signed.pdf