Thứ Sáu, 23/08/2019 1:17:13 SA
Quyết định số 1624/QĐ-UBND, ngày 19/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Giao 2.484,7 m2 đất, tại xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Chùa Pháp Bảo
(09/07/2019 09:59:34)
1624qd_signed.pdf