Thứ Sáu, 23/08/2019 1:34:43 SA
Quyết định số 1642/QĐ-UBND, ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
(09/07/2019 10:03:42)
1642qd_signed.pdf