Thứ Ba, 22/10/2019 9:05:37 CH
Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch...
(09/07/2019 10:06:49)
1643qd_signed.pdf