Thứ Sáu, 23/08/2019 1:13:14 SA
Quyết định số 1719/QĐ-UBND, ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
(09/07/2019 10:15:44)
1719qd_signed.pdf