Thứ Hai, 27/05/2019 2:45:17 CH
Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện từ ngày 26/3-01/4/2014
(10/06/2014 16:15:37)
(Vinhlong.gov.vn) - Do có nhu cầu công tác trên đường dây, Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện các khu vực.
TB-26-04-4-2014.pdf