Thứ Hai, 19/08/2019 5:01:32 SA
Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện từ ngày 02/4-08/4/2014
(10/06/2014 16:21:52)
(Vinhlong.gov.vn) - Do có nhu cầu công tác trên đường dây, Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện các khu vực.
955-TB-PCVL.pdf