Thứ Hai, 27/05/2019 3:22:41 CH
Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện từ ngày 02/4-08/4/2014
(10/06/2014 16:21:52)
(Vinhlong.gov.vn) - Do có nhu cầu công tác trên đường dây, Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện các khu vực.
955-TB-PCVL.pdf