Thứ Hai, 19/08/2019 4:38:43 SA
Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện từ ngày 30/4-06/5/2014
(10/06/2014 16:23:47)
(Vinhlong.gov.vn) - Do có nhu cầu công tác trên đường dây, Điện lực Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện các khu vực.
30.4.1326-TB-PCVL.pdf