Chủ Nhật, 18/08/2019 2:59:10 CH


Web site các sở ban ngành tỉnh, các huyện thị xã và thành phố

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quỹ đầu tư và phát triển Vĩnh Long Đại học sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Cục Thống kê Vĩnh Long
Trường Cao đẳng tài chính Vĩnh Long
Sở Tài chính Cục Thuế Vĩnh Long
Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long
Sở Kế hoạch và Đầu tư  Điện lực Vĩnh Long Trường Cao đẳng  số 9 Vĩnh Long
Sở Nội vụ Cấp nước Vĩnh Long Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long
Sở Tài nguyên và Môi trường Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và hổ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long  
Sở Xây dựng Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long  
Sở Y tế Trung tâm Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long  
Sở Giáo dục - Đào tạo Trung tâm Giới thiệu việc làm Vĩnh Long  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long  
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Uỷ ban nhân dân Thị xã Bình Minh  
Sở Giao thông - Vận tải Uỷ ban nhân dân Huyện Mang Thít
 

Sở Công thương Uỷ ban nhân dân Huyện Trà Ôn  

Sở Khoa học và Công nghệ Uỷ ban nhân dân Huyện Tam Bình


Sở Thông tin và Truyền thông Uỷ ban nhân dân Huyện Long Hồ

Thanh tra tỉnh Uỷ ban nhân dân Huyện Bình Tân
 

Ban Dân tộc Uỷ ban nhân dân Huyện Vũng Liêm
 

Ban quản lý các Khu Công ghiệp
Đại học Cửu Long

Công an tỉnh Vĩnh Long Đại học Xây dựng Miền Tây