TÌM KIẾM HỎI ĐÁP

select
select

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website ?Bình chọn  Xem kết quả

THÔNG BÁO

Thông báo mời Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc (Đăng kỳ 1, ngày 01/04/2018)
(02/04/2018 16:10:18)
(Vinhlong.gov.vn) - UBND tỉnh Vĩnh Long mời Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2018 (thứ năm) tại Hội trường khách sạn Phước Thành IV. Số 116-118-120, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

THÔNG BÁO

UBND tỉnh Vĩnh Long mời doanh nghiệp, Hợp tác xã,Hộ kinh doanh

trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc

 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

 UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian đối thoại: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2018 (thứ Năm) tại Hội trường khách sạn Phước Thành IV. Số 116-118-120, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng Thông báo đến cộng đồng Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông báo này thay cho thư mời