THÔNG TIN LIÊN HỆ


Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 Fax: 02703.823774

 Điện thoại : 02703.825532

 Email : banbientap@vinhlong.gov.vn