DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính 2023Biểu số 226/QĐ-STC12/01/2023kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2023_signed.xlsx
26-QD cong khai du toan 2023 cua STC_signed.pdf
2 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022Biểu số 153 /QĐ-STC12/10/2022253-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 253.xlsx
3 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022 06/QĐ-STC07/01/202206-VPS_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2022_signed.xlsx
4 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (kinh phí NĐ 108) 2021 415/QĐ-STC26/10/2021415-VPS-cong khai_signed.pdf
qdcongkhaikptinhgianbiencheND108.doc
kemtheoqdcongkhaikptinhgianbiencheND108.xlsx
kem theo quyet dinh 415_signed.xlsx
5 Công khai dự toán (bổ sung kinh phí phần mềm tiền lương) 2021 309/QĐ-STC11/08/2021309-VP.doc
309-VP_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaikp2phanmem.xlsx
6 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ26) 2021Biểu số 1183/QĐ-STC18/05/2021183-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 183_signed.xlsx
7 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (04/2021) 2021...108/QĐ-STC06/04/2021108-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 108_signed.xlsx
8 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (03/2021) 2021...83/QĐ-STC26/03/202183-VPS-cong khai du toan 2021_signed.pdf
kem theo quyet dinh 83_signed.xlsx
9 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Sở Tài chính 2021...2/QĐ-STC07/01/202102-VPS cong khai du toan 2021_signed.pdf
kem theo quyet dinh 02_signed.xlsx
10 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính (12/2020) 2020 596/QĐ-STC07/12/2020596-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 596_signed.xlsx
11 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính (tháng 12) 2020 596/QĐ-STC07/12/2020596-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 596_signed.xlsx
12 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020...420/QĐ-STC28/09/2020420-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 420_signed.xlsx
13 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (tháng 9) 2020 420/QĐ-STC28/09/2020420-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 420_signed.xlsx
14 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (09/2020) 2020...393/QĐ-STC10/09/2020393-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 393_signed.xlsx
15 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Tháng 9) 2020 393/QĐ-STC10/09/2020393-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 393_signed.xlsx
16 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính 2020Biểu số 1243/QĐ-STC29/06/2020243_QD_STC_cong_khai_DT_29-06-2020.pdf
17 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính (06/2020) 2020...227/QĐ-STC10/06/2020kem theo quyet dinh 227_signed.xlsx
227-VPS cong khai du toan_signed.pdf
18 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 (04/2020) 2020...121/QĐ-STC23/04/2020121_VP_CACPHONG_quyetdinhcongkhaihpdaihoidang_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaihpdaihoidang_signed (1).xlsx
19 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính 2020 31/QĐ-STC30/01/202031_VPS congkhaidutoandaunam2020_signed.pdf
kem theo quyet dinh 31_signed.xlsx
1 - 19 trong tổng số 19Số dòng hiển thị: <<<1>>>