THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022 2022  10/10/2022congkhaithuchienquy3-22_signed.xlsx
2 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 2022  15/07/2022congkhaithuchien6thang-22_signed.xlsx
3 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022 2022  15/07/2022congkhaithuchienquy2-22_signed.xlsx
4 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 2022  13/04/2022congkhaithuchienquy1-22_signed.xlsx
5 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2021 202109c-CK/TSC 17/02/2022congkhaiquanlytasan2021-09c_signed.xlsx
6 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021 2021Mẫu số 09a-CK/TSC 17/02/2022congkhaimuasam2021-09a_signed.docx
7 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2021 2021......11/02/2022congkhaithuchienquy4-21_signed.xlsx
8 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2021Biểu số 3 21/01/2022congkhaithuchiennam2021_signed.xlsx
9 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021 2021......12/10/2021congkhaithuchienquy3-21_signed (1).xlsx
10 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021 2021Biểu số 3...12/07/2021congkhaithuchien6thang-21.xlsx
congkhaithuchienquy2-21.xlsx
11 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021 2021......15/04/2021congkhaithuchienquy1-21.xlsx
12 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021......29/01/2021congkhaithuchiennam2020.xlsx
13 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 20209C-CK/TSC 18/12/2021congkhaiquanlytasan2020-09c.xls
14 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2020 2020  15/01/2021congkhaithuchienquy4-20.xlsx
15 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 202009a-CK/TSC 11/01/2021congkhaimuasam2020-09a - 02.docx
16 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 202009a-CK/TSC 18/12/2020congkhaimuasam2020-09a.docx
17 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2020 2020  15/10/2020congkhaithuchienquy3-20.xlsx
18 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 2020  15/07/2020congkhaithuchien6thangdaunam2020.xlsx
19 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2020 2020  15/07/2020congkhaithuchienquy2-20.xlsx
20 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020......04/02/2020congkhaithuchiennam19_signed.xlsx
1 - 20 trong tổng số 21Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>