BC NSNN CHO CÔNG DÂN
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 2022 404 /BC-UBND30/11/2022404 k bc_signed (1).xlsx
404 bcc_signed.pdf
2 Thẩm tra sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2022 177/BC-HĐND30/11/20221. Bao cao 177 tham tra BC 358 ve SD DP NSNN nam 2022 - (02-12-2022).doc
177_BC_HĐND_06_0001_signed.pdf
3 Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2022 217/BC-HĐND30/11/20221. bc tham tra thtk clp 2022.doc
217_BC_HĐND_07_0001.pdf
4 Kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 2022 170/BC-HĐND22/11/2022170_BC HĐND_22_0001_signed.pdf
Bao cao ket qua khao sat thu chi NSNN 2022 - phat hanh.doc
5 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 2022 168/BC-HĐND21/11/2022Báo cáo Kết quả giám sát thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.doc
168_BC_HĐND_21_0001_signed.pdf
6 Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2021 2022 170/BC-KBVL14/11/2022170 BC KBVL_20221114110247.signed.pdf
7 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Lĩnh vực linh tế - Ngân sách) 2022 95/BC-HĐND08/07/2022Bao cao tham tra BC kinh te - xa hoi 6 dau nam 2021 va KH kinh te - xa hoi 6 thang cuoi nam 2022 (cuoi).doc
95_BC_HDND_0001.pdf
8 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước 2022...205/BC-UBND05/07/2022205bcPL_signed.xlsx
205bc_signed.pdf
9 Báo cáo thẩm tra sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 2022...53/BC-HĐND05/07/202253_BC_HDND_0001_signed.pdf
Bao cao tham tra BC 192 ve SD DP NSNN 06 thang dau nam 2022 (Cuoi).doc
10 Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long Hồ 2022...684/VPUBND02/06/2022174-QLGCS&TCDN_signed.pdf
684vp_signed.pdf
738. Tra loi Long Ho.signed.pdf
1010-QLNS_signed.pdf
1571-BC.pdf
1708-BC.pdf
BC-1571-9.5-H3-Giaidap-UBNDhuyenLONGHO_signed.pdf
CV tra loi 2576 LH ver2_signed_signed_signed_signed.pdf
CVguiUBNDtinh-giaidapkiennghi-cho thuenhao-2022_signed.pdf
SVHTTDL bao cao giai dap kien nghi cua UBND Long Ho(20.05.2022_14h18p23)_signed_signed_signed_signed.pdf
11 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ - Ước thực hiện năm 2021 2022 40/BC-UBND14/02/202240_signed.pdf
12 BÁO CÁO NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÔNG DÂN NAM 2022 2022......31/12/2021BAO CAO NGAN SACH DANH CHO CONG DAN NAM 2022.pdf
13 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đợt tiếp xúc sau kỳ họp 2 và trước kỳ họp 3, HĐND tỉnh khóa X 2021...370/BC-UBND07/12/202169.pdf
316 UBND huyen Long Ho, theo CV 7559.pdf
370bc_signed.pdf
4486.pdf
CV tra loi YKKN cu tri sau ky hop 2 trc ky hop 3 HDND tinh khoa X gui tinh(vanthu02htbubvinhlongcp1vn)(30.11.2021_16h40p28)_signed.pdf
tra loi y kien cu tri sau ky hop thu 2(vanthu01hbtubvinhlongcp1vn)(30.11.2021_13h59p11)_signed_signed.pdf
14 Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021. Kỳ báo cáo: tháng 11 2021...369/BC-UBND07/12/2021369bc_signed.pdf
369bc_signed.xlsx
15 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước 2021...359/BC-UBND02/12/2021359bc_signed.pdf
Phu luc Bao cao tra loi cac y kien kien nghi cac ky hop truoc tu kh 21 khoa IX den kh 2 khoa X_signed.xlsx
16 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phương án bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023 của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long 2021...359/BC-UBND02/12/2021118 - Bao cao tham tra TTr PA bo sung von cho Quy DTPT (Phat hanh).doc
118_BC_HDND_signed.pdf
17 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2021...121/BC-HĐND01/12/2021121_Bao cao tham tra du thao Nghi quyet QD ve cac NT, TC DM phan bo DT chi TX NS dia phuong (1).doc
121_BC_HDND.pdf
18 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2021...120/BC-HĐND01/12/2021 
19 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2022 2021...115/BC-HĐND01/12/2021115 -Bao cao tham tra TTr so 160 ve phe chuan du toan NSNN nam 2022 (Phat hanh).doc
115_BC_HDND_signed.pdf
20 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách) 2021...103/BC-HĐND01/12/2021103_Bao cao tham tra BC kinh te - xa hoi nam 2021 va KH kinh te - xa hoi nam 2022.doc
103_BC_HDND_signed.pdf
1 - 20 trong tổng số 35Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>