CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 2022Phụ lục II; Mẫu biểu số: 1.01; Mẫu biểu số: 1.02285/BC-UBND07/09/2022285bcpl_signed.pdf
285bc_signed.pdf
2 V/v lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 2022...4302/UBND-KTNV01/08/20221540-QLNS_signed.pdf
4302_signed.pdf
4302pl1_signed.xlsx
4302pl2_signed.xlsx
4302pl3_signed.xlsx
Bieu 2.03.xlsx
Bieu 2.04.xls
kem theo cong van 1540_signed.pdf
Mau so 1,2_Dự toán thu chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại.xls
3 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022...47/2022/TT-BTC29/07/202247_02082022_163631.pdf
Thong tu huong dan du toan nam 2023 Ver 12 FINAL.docx
4 Báo cáo Tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN về việc quản lý và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2017 – 2019 tại tỉnh Vĩnh Long 2022 230/BC-UBND20/07/2022230bc_signed.pdf
5 Quyết định công bố công khai quyết toán ngàn sách năm 2021 của Sở Tài chình 2022...148/QĐ-STC08/07/2022kemtheoqdcongkhaiquyettoan2021_signed.xlsx
148-VPS_signed.pdf
6 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Lĩnh vực linh tế - Ngân sách) 2022 95/BC-HĐND08/07/2022Bao cao tham tra BC kinh te - xa hoi 6 dau nam 2021 va KH kinh te - xa hoi 6 thang cuoi nam 2022 (cuoi).doc
95_BC_HDND_0001.pdf
7 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước 2022...205/BC-UBND05/07/2022205bcPL_signed.xlsx
205bc_signed.pdf
8 Báo cáo thẩm tra sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 2022...53/BC-HĐND05/07/202253_BC_HDND_0001_signed.pdf
Bao cao tham tra BC 192 ve SD DP NSNN 06 thang dau nam 2022 (Cuoi).doc
9 Quyết định số 143/QĐ-STC Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 2022 143/QĐ-STC01/07/2022143-QLNS_signed.pdf
quyet dinh cong khai 6 thang.doc
10 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022 202259/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 59(1).xls
11 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022 202260/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 60(1).xls
12 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022 202261/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 61(1).xls
13 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 2022 143/QĐ-STC01/07/2022thuyet minh cong khai 6 thang.doc
Thuyet minh kem theo quyet dinh 143_signed.pdf
14 Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long Hồ 2022...684/VPUBND02/06/2022174-QLGCS&TCDN_signed.pdf
684vp_signed.pdf
738. Tra loi Long Ho.signed.pdf
1010-QLNS_signed.pdf
1571-BC.pdf
1708-BC.pdf
BC-1571-9.5-H3-Giaidap-UBNDhuyenLONGHO_signed.pdf
CV tra loi 2576 LH ver2_signed_signed_signed_signed.pdf
CVguiUBNDtinh-giaidapkiennghi-cho thuenhao-2022_signed.pdf
SVHTTDL bao cao giai dap kien nghi cua UBND Long Ho(20.05.2022_14h18p23)_signed_signed_signed_signed.pdf
15 Tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước - Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 2022 146/BC-UBND20/05/2022146bc_signed.pdf
16 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 2022  13/04/2022congkhaithuchienquy1-22_signed.xlsx
17 Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022...73/QĐ-STC07/04/2022quyet dinh cong khai quy I.2022.doc
18 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP QUÝ I NĂM 2022 2022 73/QĐ-STC07/04/2022thuyet minh cong khai.doc
19 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2022 202259/CK-NSNN73/QĐ-STC07/04/2022MAU 59.xls
20 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022 202260/CK-NSNN73/QĐ-STC07/04/2022MAU 60.xls
1 - 20 trong tổng số 402Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                >>>