CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2023 2023Biểu số 3...14/04/2023congkhaithuchienquy1-23_signed.xlsx
2 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát 6 tháng cuối năm 2021, năm 2022 (Lĩnh vực kinh tế - ngân sách) 2023...51/BC-HĐND07/04/2023Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện các KN sau GS 6 th 2021, năm 2022 - (Góp ý 1 - Trình ký 17-4).doc
51 BC HĐND_0001_signed.pdf
3 Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 2023 78/QĐ-STC04/04/202378-QLNS quyet dinh cong khai quy 1-2023_signed.pdf
quyet dinh cong khai quy I.doc
4 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023 202359/CK-NSNN78/QĐ-STC04/04/2023mau 59 kem theo QD 78_signed.xlsx
MAU 59.xls
5 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023 202360/CK-NSNN78/QĐ-STC04/04/2023MAU 60.xls
mau 60 kem theo QD 78_signed.xlsx
6 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023 202361/CK-NSNN78/QĐ-STC04/04/2023MAU 61.xls
mau 61 kem theo QD 78_signed.xlsx
7 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP QUÝ I NĂM 2023 2023...78/QĐ-STC04/04/2023thuyet minh cong khai quy I.doc
8 Tình hình và Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Ước thực hiện năm 2022 2023 57/BC-UBND09/03/202357BC-PL_signed.xlsx
57-BC_signed.pdf
9 Báo cáo Về việc giải trình, thuyết minh quyết toán NSĐP năm 2021 từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn CTMTQG; tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN 2023 56/BC-UBND09/03/202356-BC_signed.pdf
10 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính 2023Biểu số 1 + Biểu số 257/QĐ-STC08/03/202357-VPS cong khai_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaidieuchinhdutoannam2023_signed.xlsx
11 Báo cáo Tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh năm 2022 20231.01; PHỤ LỤC III...31/BC-UBND13/02/202331bc_signed.pdf
31bc-PL3 (1.01 - 1.02)_signed.xlsx
31bc-PL3_signed.xlsx
254-QLNS_0001_signed.pdf
phu luc III theo ND93.xls
phu luc III theo ND80.xls
12 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023Biểu số 3...30/01/2023congkhaithuchiennam2022_signed.xlsx
13 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính 2023Biểu số 226/QĐ-STC12/01/2023kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2023_signed.xlsx
26-QD cong khai du toan 2023 cua STC_signed.pdf
14 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2022 2023Biểu số 3...12/01/2023congkhaithuchienquy4-22_signed.xlsx
15 BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG DÂN NĂM 2023 2022......30/12/2022Bao cao ngân sach cong dan 2023.docx
16 DỰ KIẾN THU NSNN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022......30/12/2022KH tai chinh 3 nam_ thu NSNN 2023-2025.xls
17 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022......30/12/2022KH tai chinh 3 nam_chi NSĐP 2023-2025.xls
18 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long 2022 372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46 den bieu 58-QD 372_signed.xlsx
Thuyet minh cong khai du toan 2023-kem theo QD 372_signed.pdf
372-QLNS cong khai_signed.pdf
19 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202246/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46.xls
20 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202247/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 47.xls
1 - 20 trong tổng số 485Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                    >>>