CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính 2023Biểu số 226/QĐ-STC12/01/2023kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2023_signed.xlsx
26-QD cong khai du toan 2023 cua STC_signed.pdf
2 BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG DÂN NĂM 2023 2022......30/12/2022 
3 DỰ KIẾN THU NSNN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022......30/12/2022KH tai chinh 3 nam_ thu NSNN 2023-2025.xls
4 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022......30/12/2022KH tai chinh 3 nam_chi NSĐP 2023-2025.xls
5 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long 2022 372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46 den bieu 58-QD 372_signed.xlsx
Thuyet minh cong khai du toan 2023-kem theo QD 372_signed.pdf
372-QLNS cong khai_signed.pdf
6 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202246/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46.xls
7 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202247/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 47.xls
8 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202248/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022bieu 48 (1).xls
9 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 202249/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 49.xls
10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023 202250/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 50.xls
11 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023 202251/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 51.xls
12 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202252/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 52.xls
13 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202253/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 53.xls
14 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202254/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 54.xls
15 DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202255/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 55.xls
16 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202256/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 56.xls
17 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202257/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 57.xls
18 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202258/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 58.xlsx
19 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long 2022 359/QĐ-STC28/12/2022359-QLNS Quyet dinh CKQT 2021_signed.pdf
Quyet dinh CKQT 2021.doc
Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Tu bieu 62 den bieu 68 kem theo QD 359_signed.xlsx
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
BC Quy ngoai NS 2021.xlsx
20 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 TỈNH VĨNH LONG 2022 359/QĐ-STC28/12/2022Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
1 - 20 trong tổng số 471Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                   >>>