CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long 2022 372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46 den bieu 58-QD 372_signed.xlsx
Thuyet minh cong khai du toan 2023-kem theo QD 372_signed.pdf
372-QLNS cong khai_signed.pdf
2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202246/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46.xls
3 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202247/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 47.xls
4 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202248/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022bieu 48 (1).xls
5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 202249/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 49.xls
6 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023 202250/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 50.xls
7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023 202251/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 51.xls
8 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202252/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 52.xls
9 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202253/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 53.xls
10 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202254/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 54.xls
11 DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202255/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 55.xls
12 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202256/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 56.xls
13 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202257/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 57.xls
14 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202258/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 58.xlsx
15 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long 2022 359/QĐ-STC28/12/2022359-QLNS Quyet dinh CKQT 2021_signed.pdf
Quyet dinh CKQT 2021.doc
Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Tu bieu 62 den bieu 68 kem theo QD 359_signed.xlsx
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
BC Quy ngoai NS 2021.xlsx
16 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 TỈNH VĨNH LONG 2022 359/QĐ-STC28/12/2022Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
17 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2022 359/QĐ-STC28/12/2022BC Quy ngoai NS 2021.xlsx
18 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 202262/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 62.xls
19 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 202263/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 63.xlsx
20 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 202264/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 64.xls
1 - 20 trong tổng số 332Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5            >>>